• WFT basis
    Maak oefentoets Wft basis

 

Wft consumptief krediet

Welkom bij Wft consumptief krediet. Op deze website kun jij je gratis voorbereiden op het examen consumptief krediet. Er zijn verschillende oefenexamens beschikbaar gesteld, zodat je goed voorbereid naar het examen kunt gaan. De oefenexamens sluiten aan met de eindtermen zoals beschreven zijn door het CDFD (Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening). Het CDFD is de instantie die is aangewezen als het exameninstituut en fungeert als toezichthouder.

   Oefenexamen Wft Consumptief Krediet         

 

Wft consumptief krediet cursus

De inhoud van de Opleiding Consumptief krediet  

  • Uitleg van de wetgeving bij het verstrekken van een consumptief krediet
  • Introductie product- en marktkennis
  • Het proces van het acceptatietraject
  • Opstellen en beheren van het advies

Als je slaagt voor het examen consumptief krediet dan ontvang je een certificaat. Behaal je het certificaat Wft consumptief krediet en het

Slaag je voor het examen Consumptief krediet, dan ontvang je het certificaat Wft Consumptief krediet. Met het certificaat Consumptief krediet én het Wft basis examen certificaat ontvang je automatisch het diploma Adviseur Consumptief krediet.

 

Wft consumptief krediet examen

Het Wft Consumptief Krediet examen bestaat uit verschillende onderdelen. Via het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) vind je meer informatie over het consumptief krediet examen zoals de eindtermen. Van belang is het om de eind- en toetstermen door te nemen, zodat je weet aan welke criteria je moet voldoen om te kunnen slagen voor het examen. Een examen bestaat uit vier onderdelen: kennis, begrip, professioneel gedrag, vaardigheid of competentie. Het examen duurt 90 minuten en bestaat uit 32 vragen waarvoor je maximaal 49 punten kunt behalen. Heb je 68% van de punten gehaald dan ben je geslaagd.

Tijdsduur: 90 minuten
Aantal punten: 49 punten
Zak/slaaggrens: 68% van het aantal punten
Aantal vragen: 32 vragen
KB vragen: 15 (15 punten)
PG vragen: 2 (4 punten)
VC vragen: 15 (30 punten)
 
 

Wft consumptief krediet oefenexamens

Maak Wft consumptief krediet oefenexamens gratis, zodat je slaagt voor het examen. Er zijn ruim 100 gratis oefenvragen die worden verdeeld in oefenexamens van 10 vragen, zodat je niet langer dan een uurtje bezig bent per examen. Na afloop van het oefenexamen krijg je de uitslag te zien en vervolgens kun je de juiste antwoord bekijken. Herhaal het oefenexamen zo vaak als je wilt, waardoor je de lesstof makkelijker kunt onthouden. Veel succes met het maken van de oefenexamen consumptief krediet!

Op dit moment wordt er gewerkt aan de samenvatting consumptief krediet, zodat gebruikers de lesstof nog sneller kunnen doornemen. Met Wft premium kan iedereen gegarandeerd en zeer voordelig slagen voor een Wft examen.

 

Wft consumptief krediet