Effectieve rente

Effectieve rente

Wat is effectieve rente?

De effectieve rente op een krediet, spaarrekening of deposito is de werkelijke rentelast of opbrengst. Het kan zijn dat de rente hoger hoger ligt dan de nominale rente. De nominale rente is het rentepercentage die de bank vergoed voor spaargelden of het rentepercentage die bank wil ontvangen voor een krediet.

 

Effectieve rente

De effectieve rente verschilt van de nominale rente op moment dat het moment van rente betaling op een schuld afwijkt van een jaarlijkse betaling. Als er een krediet is verstrekt van €10.000,- en er is 5% rente van toepassing, dan is de rente betaling na een jaar €500,-. Een kredietverstrekker vraagt vaak maandelijks om rente en aflossing, waardoor de rente per maand wordt betaald. Dit betekent dat een consument zijn geld aan de kredietverstrekker moet betalen en dit niet op een andere wijze kan investeren. Er is op dat moment sprake van een tijdsnadeel en dus renteverlies. De effectieve rente van een krediet ligt daarom bij vooruitbetaling hoger dan de nominale rente.

De nominale rente is het tarief die een bank communiceert naar een consument. De effectieve rente is de rente die een kredietverstrekker daadwerkelijk daadwerkelijk verdient met het krediet. De nominale en effectieve rente verschilt meestal maar tiende van procenten. Een kredietverstrekker is tegenwoordig verplicht om het effectieve rentepercentage en verschil met de nominale rente in hun offerte te vermelden.

 

Maak een gratis proefexamen Wft consumptief krediet

 

effectieve rente